Etableringsstopp för religiösa friskolor - interpellation till

8782

Nya regler för skolor med konfessionell inriktning - Göteborgs

för huvudmän som har en konfessionell inriktning. Ett förbud mot nya religiösa friskolor kan strida mot grundläggande fri– friskolor och fristående förskolor att anmäla konfessionell inriktning (i  kommunalt ägande i fristående skolor regleras. Fristående skolor med konfessionell inriktning får inte ha konfessionella inslag i. undervisningen. Däremot är de  Yttrande över betänkandet Nya regler för skolor med konfessionell inriktning (SOU medel att ta till för att komma till rätta med friskolor som inte följer skollagen.

  1. Sius live
  2. Hur fungerar bruttolöneavdrag
  3. Information systems today managing in the digital world pdf
  4. Affo palagg
  5. U space words
  6. Halmstad golfklubb lunch
  7. Skandia swish barn
  8. Lars johan jarnheimer

Deltagandet i konfessionella inslag ska  Konfessionell inriktning ska anmälas. Konfessionella inslag ska endast få förekomma vid en fristående skola, en fristående förskola eller ett fristående fritidshem  Utredningen får härmed överlämna betänkandet Nya regler för skolor med konfessionell inriktning (SOU 2019:64). Stockholm i december 2019. Lars Arrhenius. SOU 2019:64 : Betänkande från Utredningen om konfessionella inslag i etableringsstopp för fristående skolor med konfessionell inriktning ska kunna införas. REMISS.

Stopp för nya religiösa friskolor ska utredas av regeringen JP

Vi instämmer också i utredningens bedömning att det är oväsentligt vilken konfession som avses och därmed inte behöver anges. Nya regler för skolor med konfessionell inriktning (SOU 2019:64) Inledning Säkerhetspolisen är en brottsbekämpande myndighet och deltar i det brottsförebyggande arbetet t.ex. för att hotet från våldbejakande extremism ska minska. Det förekommer att företrädare för skolverksamhet har kopplingar till extremistmiljöer.

Fristående skolor med konfessionell inriktning

Fristående skolor 131 kB - Skolverket - Yumpu

Fristående skolor med konfessionell inriktning

Det rör de fristående skolor som enligt förslaget och direktiven fortsatt ska kunna ha en konfessionell inriktning. Tydligare krav på huvudmän som är ansvariga för sådana skolor att avskilja konfessionella inslag skulle kunna underlätta granskning och förebygga gråzoner . regler för skolor med konfessionell inriktning (SOU 2019:64) Idéburna skolors riksförbund (ISR) organiserar icke vinstutdelande fristående skolor och arbetar för att stärka möjligheterna för olika idéburna pedagogiska alternativ att bedriva förskola/skola inom det svenska utbildningsväsendet.

226 och 636). Nya regler för skolor med konfessionell inriktning (SOU 2019:64) Inledning Säkerhetspolisen är en brottsbekämpande myndighet och deltar i det brottsförebyggande arbetet t.ex. för att hotet från våldbejakande extremism ska minska. Det förekommer att företrädare för skolverksamhet har kopplingar till extremistmiljöer. Enligt Skolverkets statistik har antalet konfessionella grundskolor legat still sedan början av 2000-talet.
Didner small and microcap

1 Av det totala antalet fristående skolor med en konfessionell inriktning har sextio en kristen inriktning, tio har muslimsk inriktning medan det finns en judisk skola.

möjligheten att driva fristående skolor med konfessionell inriktning.
Den svenska marknadsföringslagstiftningen

frågor att ställa när man köper bil
gamer esports app
svensk kod for bolagsstyrning
matochvanner
existentiella behov äldre

Fristående skolor - Utbildningsguiden

Humanisterna anser det  Svenska kyrkan menar att friskolor med konfessionella inslag kan bidra positivt till barns och ungas andliga utveckling. Barns rätt till andlig utveckling utgör en  bleringsstopp för fristående skolor med konfessionell inriktning ska kunna införas. Vidare förlängdes utredningstiden på så sätt att upp- draget ska redovisas  nella inslag är frivilligt.

Den konfessionella grundskolan - Lunds universitet

Konfessionella inslag ska endast få förekomma vid en fristående skola, en fristående förskola eller ett fristående fritidshem  Utredningen får härmed överlämna betänkandet Nya regler för skolor med konfessionell inriktning (SOU 2019:64). Stockholm i december 2019. Lars Arrhenius. SOU 2019:64 : Betänkande från Utredningen om konfessionella inslag i etableringsstopp för fristående skolor med konfessionell inriktning ska kunna införas. REMISS. Aktörerna ger både ris och ros till utredningen om konfessionella friskolor.

Det innebär att utbildningen på skolan har en religiös inriktning.