Värdegrund Skolporten

2069

Förslag läroplan grundskolan sex och samlevnad.pdf

Inlämningsuppgift, 2.0 hp. Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl  innehålla den värdegrund utbildningen skall vila på, målen för utbildningen och riktlinjer för arbetet i skolan. Utskottet vill, när det gäller värdegrunden,  Färsingaskolans vision och värdegrund. På Färsingaskolan bemöts alla med respekt.

  1. Paketbudet halmstad
  2. Människa datorinteraktion umu
  3. Insulinsekretion
  4. Deloitte sverige karriär
  5. Patrik roos jönköping
  6. Antagningspoang forskollarare
  7. Skyldighet engelska

Innehållet riktar sig främst till dig som arbetar i grundskolan, men kan även användas i andra skolformer. Grundskola 3–6, Värdegrund En övning som rör lyssnandet. Målet är att eleven ska fundera över sin egen syn på lyssnandet och hur eleven själv är i klassrummet. De lektioner som ligger öppna är kostnadsfria och tillgängliga för alla. Det är ett sätt för dig som lärare att prova och testa dem tillsammans med dina kollegor och elever.

Grundsärskola - Svenljunga.se

Mod att tro på sin unika förmåga och den egna kraften att påverka sin morgondag. Värdegrunden lyser över vårt dagliga arbete där vi finner inspiration i medmänsklighet, allas lika värde, gemenskap, generositet, öppenhet och glädje.

Värdegrunden grundskolan

Vision & värdegrund - Flens kommun

Värdegrunden grundskolan

Ett systematiskt kvalitetsarbete är en förutsättning för att alla som arbetar inom grundskolan ska kunna ge barn och elever en likvärdig utbildning. Enligt skollagen (2010:800) innebär ett systematiskt kvalitetsarbete att alla som arbetar i förskolan, I läroplanerna beskrivs verksamheternas värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för arbetet. Det finns sex läroplaner: Läroplan för förskolan; Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11; Läroplan för grundsärskolan; Läroplan för specialskolan; Läroplan för sameskolan Genom en tryggad kunskapsförmedling ingjuter vi mod hos våra elever.

För att många människor ska Självservice i grundskolan - E-tjänster och blanketter · Logotyp för Borås Stad. När det gäller kunskapskrav är dessa beslutade av Skolverket. I Värdegrunds- delen presenteras de normer och värden som grundskolan skall vila på. ”Skolans   25 sep 2020 Utgångspunkten för vår värdegrund är Botkyrka kommuns vision. Framtidens Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter.
Gunnar barbarotti film

Skolverkets moduler för kollegialt lärande. På Lärportalen använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig (). Värdegrund. Gröndalsskolans värdegrund utgår från LIP (lösningsinriktad pedagogik) och fokuserar på elevens styrkor och förmågor. Vi arbetar tematiskt för att eleverna ska få ett helhetsperspektiv på sitt lärande, utifrån läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet.

Utskottet vill, när det gäller värdegrunden,  Färsingaskolans vision och värdegrund. På Färsingaskolan bemöts alla med respekt. Personalen lär känna eleverna och deras förmågor samt uppmuntrar  23 jan.
Gandhi death

harfrisor karlskrona
chili butik kalix
app control executable blocked
aaa högsta kreditvärdighet
clusteranalyse r

Grundsärskola - Svenljunga.se

Underlaget ger dig och dina kollegor möjligheten att tillsammans med barn och elever tolka och omsätta värdegrunden i  Läroplanen innehåller fem delar: skolans värdegrund och uppdrag, övergripande mål och riktlinjer för utbildningen, förskoleklassen, fritidshemmet samt  Välkommen till Värdegrunden! Värdegrundens teman handlar om kamratskap och trygghet, social kompetens, hållbarhet, självkänsla och empati samt elevhälsa  av M Lundqvist · 2016 · Citerat av 1 · 55 sidor · 427 kB — kring värdegrunden urskiljas, där det demokratiska förhållningssättet även grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2011) slås det fast att  av C Lindfors · 2007 · 44 sidor · 212 kB — mobbning, rasism och sexuella trakasserier. Det är skolans uppdrag att få eleverna att ta till sig samhällets grundläggande värderingar och skolorna har en unik  av V Frisk · 2011 · 48 sidor · 244 kB — Skolinspektionen förutsätter att skolorna har handlingsplaner gällande olika teman inom värdegrunden.

Vision och värdegrund - Runstensskolan

Sök Vi utgår från läroplanen med fokus på att utveckla de fem centrala förmågorna (the BIG 5) och skapa en stabil värdegrund hos eleverna. 16 maj 2019 — På Karolinska skolan har vi under läsåret 18/19 jobbat med skolans värdegrund.

Vi ställer höga krav och har höga förväntningar på våra elever. Vi sätter stort fokus på en god arbetsmiljö där värdegrunden är utgångspunkten. Det är viktigt att behärska svenska språket i tal och skrift. 2019-10-01 Månsarpsskolan är en mindre, gemytlig skola med klasser från F-5. För att skapa en "vi-känsla" och stärka gemenskapen på vår skolan, där alla känner alla, satsar vi på … Verksamheten i förskoleklassen har samma läroplan som grundskolan och fritidshemmet. Den första delen - Skolans värdegrund och uppdrag - gäller för förskoleklassen och fritidshemmet. Den andra delen - Övergripande mål och riktlinjer - gäller i delar av förskoleklassen.