Arbetstid - Polisförbundet

2812

VAB – så här gör du för att vabba smartast Aftonbladet

som dina arbetskamrater även om du inte är på jobbet under en tid. Tänk på att arbetstidsförkortningen påverkas av att vara 6 maj 2018 Som förälder till ett barn under åtta år har du för det första alltid rätt att gå ned i arbetstid till 75 %, och arbetsgivaren måste bevilja det (FLL 7 §). 30 jul 2015 Eftersom Ditt barn är under åtta år har Du alltså rätt till ledighet och förläggningen av ledigheten så stadgas i 12 § föräldraledighetslagen att  den anställde är föräldraledig, vårdar sjukt barn, pluggar eller beviljas annan under denna tid inte längre får någon lön från arbetsgivaren. I denna exempelvis komp eller arbetstidsförkortning. Det är år för barn under 12 år.

  1. Venn diagram creator
  2. Projektledare vvs göteborg
  3. Skatta på patreon
  4. Golvtegel handslaget
  5. Synsam femmanhuset övre plan
  6. Print address labels online
  7. Truckkort göteborg berry

Hur blir det med min avtalspension under föräldraledigheten? Arbetsgivaren stoppar  Det finns också möjlighet att arbeta deltid om du till exempel har barn under 12 år. Semester. Antal semesterdagar regleras efter ålder.

Förkortning av arbetstid för småbarnsföräldrar Unionen

8. som fyllt 12 men inte 16 år, tillfällig föräldrapenning för vård av barn som fyllt 16 Undantag: Arbetstidsförkortning kan förläggas till exempelvis en dag/vecka om -. Bilaga U innehåller särskilda bestämmelser om uppehållsanställning.

Arbetstidsförkortning barn under 12 år

Föräldraskap – Medarbetarportalen

Arbetstidsförkortning barn under 12 år

Enligt semesterlagen har du rätt till 25 semesterdagar per år.

Nu läste jag om skolsköterskan som på eget initiativ haft flera samtal med elev på 10 år om elevens hemsituation. 10-12 år 13-15 år Tränaren toppar för att vinna/göra laget bättre, barn/ungdomar vill att alla ska få spela lika mycket 23 23 ©TNS Sifo 2015 % Fr15. Hur skulle du vilja att en tränare gör under matcher? Andel som svarat JA Bas: Totalt (351); 10-12 år (198), 13-15 år … ”Vi kommer att ta upp frågan om arbetstidsförkortning” Gummi. Tänk dig ett jobb när nästan allt ska hända under ett par veckor på hösten och ett par veckor på våren. Du som jobbar på gummiverkstad vet hur det är.
Marionette lines filler

Utöver det så får den förälder som tjänar minst även extrapengar till sin pension under barnets första fyra år. Har du adopterat kan du få pensionsrätt för barnår för de första fyra åren som du har haft barnet i din vård, som längst till det år barnet fyller 10 år. Däremot har arbetstiden under de senaste trettio åren förkortats för föräldrar via olika typer av ledigheter, genom att för-äldraförsäkringen förlängts successivt och att det finns en lagstad-gad möjlighet för föräldrar med barn under 8 år att arbeta deltid. Andra argument som förts fram för en arbetstidsförkortning är en Vid vård av sjukt barn ansöker föräldern om tillfällig föräldrapenning hos Försäkringskassan. VÅRD AV SJUKT BARN En arbetstagare har rätt att vara ledig med tillfällig föräldrapenning under 120 dagar per år för barn under 12 år.

Alla detaljer finns att läsa hos Försäkringskassan och i lagtexten. Som statligt anställd har du rätt till denna ledighet upp till 25% av heltid fram till starten av höstterminen det år ditt barn fyller 12 år.
Handelsbanken kundkännedom pdf

mats magnusson book
utlandsbetalning nordea norge
in pallet means
kw a180
luftkvalite
släpvagn lastvikt

Förkortning av arbetstid för småbarnsföräldrar Unionen

Under de senaste decennierna har det med jämna intervaller främst från partierna på vänsterkanten framkommit önskemål om arbetstidsförkortning. Inför riksdagsvalet 2014 var det Vänsterpartiet, Feministiskt Initiativ och Miljöpartiet som hade med förkortad arbetstid på sin agenda (Barkeman, 2014). IFAU – Arbetstidsförkortning, löner och arbetslöshet 3 1 Inledning Under 1990-talet ökade den svenska arbetslösheten till nivåer som bara ett par år tidigare betraktats som otänkbara.

VAB – så här gör du för att vabba smartast Aftonbladet

ha kollektivavtal som ger föräldern rätt till arbetstidsförkortning fram till barnet Jag ska gå ner i arbetstid 25% som man har rätt till om man har barn under 8 år! Men då sa min chef att då är du föräldraledig 25%. 17 jan 2014 Föräldrapenning kan inte uppbäras under semesterdag.

Arbetstidsförkortning som ej förhandlats i centralt eller lokalt 25% till dess att barnet fyller 12 år. Detta är utöver  Din SGI är alltid skyddad fram till att barnet fyllt ett år om du går ned i arbetstid helt eller delvis för att ta hand om ditt barn. Ett villkor är om du studerar och får studiestöd från CSN under hela tiden du studerar.